Lentse Lucht

De krant wordt door vrijwilligers gemaakt, maar heeft een duidelijk professionele uitstraling. Het nieuws is recent, er staan altijd leuke weetjes in, en alle verenigingen laten er hun activiteiten in achter. Twee maal per maand vinden kopijvergaderingen plaats.
Lentse Lucht wordt in Lent bezorgd. Abonnement voor buiten Lent is 30 euro. Opzegtermijn is 2 maanden. Appelroute
Vaste columns zijn:
Redactieadres:
Gouden Regenstr 41, 6663 EA Lent, redactie@LentseLucht.nl.
Bank nr 1279 96 133
Advertentie opgaves: advertentie@lentselucht.nl
Bezorging: Paula Jansen 360 40 02 bezorging@lentselucht.nl
Drukkerij Van der Weerd
Oplage: 2700


Wat weet u over Lent? Lent ligt tegenover Nijmegen in de rustige Betuwe. In dit meer dan 800 jaar oud dorp vlakbij de stad Nijmegen vinden veel veranderingen plaats. Recentelijk is de overdracht van Lent van de gemeente Elst naar de gemeente Nijmegen. Nijmegen wil namelijk in noordelijke richting uitbreiden door haar Waalsprong. Lent heeft een rijke historie: tijdens Waalsprong bouwwerken zijn er prehistorische graven gevonden, restanten van een Bataafse/Romeinse boerderij en veel middeleeuws materiaal. Lent fungeerde lange tijd als doorwaadplaats voor verkeer naar Nijmegen, en toen de rivier dieper werd (gemaakt) als aanlegplaats voor de veerpont.
view of Lent from Nijmegen
In 1935 werd begonnen met de bouw van een vaste brug, nadat eerst een spoorverbinding werd gemaakt. Helaas werd de verkeersbrug niet naast de spoorbrug gelegd, maar via de dorpskern naar de middeleeuwse Valkhof van Nijmegen. Een spectaculair alternatief, maar het verdeelt het dorp nog steeds in tweeen.
In November 2005 is besloten om de periodieke vloedgolven van de rivier de Waal in te dammen door de Lentse dijk 350 m richting dorpskern te verlegen. Om de Waalsprong www.waalsprong-nijmegen.nl > veilig te maken wil men een stuk van de rivier verleggen...richting Lent. Volgens Nijmegenaren stroomt het water dan niet meer door de flessenhals... maar heeft het de ruimte. Prof van Ellen berekende echter een alternatief wat miljoenen goedkoper is en net zoveel water door de rivier laat gaan bij pieken. Dit alternatief omhelst - verlaging van de kribben, uitdiepen van de rivier, afgraven van de weilanden voor de bestaande dijk, en graven van een overstromingsgeul in de Ooipolder tegenover Lent. Hierdoor gaan ook geen 55 huizen verloren, en wordt Lent ook niet nogmaals gesplitst (maar nu ook Noord-Zuid).
Hoewel de Nijmeegse gemeenteraad unaniem voor de Van Ellen variant stemde, heeft de Gelderse Provincie besloten het dure plan te kiezen, omdat dat duurzamer zou zijn. Dit werd niet door berekeningen onderbouwd. Het laatste woord was aan de 2de kamer in 2006... en die ging, ondanks andere beloften, overstag door het plan goed te keuren. De deal was een extra stadsbrug over de Waal, zeggen geruchten. Die wordt gebouwd vanaf 2011 Appelroute uitzicht op Nijmegen Andrew Ammerlaan
Inwoners van Lent Lent kent bijna 3500 inwoners, waaronder een paar kunstenaars van formaat (Zie hun ateliers op oa Vrouwe Udasingel) en wel een hele roemrijke.
Prof Dr Frans Huygen was huisarts in Lent, maar ook schilder, beeldhouwer, onderzoeker en dorpsvader voor velen. Samen met andre huisartsen onbtwikelde hij een visie over huisartsenopleiding, hetgen uitmonde in een boek over zijn jarenlange ervaring met Lentse gezinnen. Dit boek geld als de basis literatuur voor 'gezinsgeneeskunde' Family Practice.
In 1956 zette hij de ' Nederlands Huisartsen Genootschap' op, enlater werkte hij ook op het St Radboud ziekenhuis. Hij stierf als weduwnaar in 1989.

De Frans Huygen Stichting bestuurt zijn nalatenschap, en heeft ook beurzen voor huisartsenonderzoek http://www.niwi.knaw.nl/en/oi/nod/onderzoeker/PRS1246208/toon
The Frans Huygen Stichting chairman is Vic Thielens (360 7262).

Ook nu herbergt Lent veel kunstenaars, die tijdens de Oeverspelen in Veur Lent hun werk laten zien.


Meer informatie over Lent
 • Verhalen van Lent van La verbe (St Anna straat 113, 6524 EK Nijmegen info@laverbe.nl) laat veel fotos en feiten zien, en heeft een leuke CD waarop Lentenaren over hun dorp vertellen.
 • Achtergronden staan ook in BLIK magazine September 1999.
 • Oude fotos staan op Noviomagnus, vooral over Nijmegen
 • Nijmegenaren met gevoel voor geschiedenis kijken op Numaga met veel digitale info.

 • Voor archeologen (in spe) is er Mystery man of Lent over de raadselen rond vier skeletten in Laauwikstr. Ze daterenvan rond 500 BC, maar misschien toch eerder. Kijk ook op Geschiedenisbus
 • De Waalsprong facts, plans and maps by the Nijmegen Council
 • Nijmegen.nl gemeente Nijmegenl PR site
 • feiten over Lent
 • karakter van Lent
 • Tref artiekelen over Lent en de Nijmeegse plannen.
 • StadskrantNijmegen.
 • het nieuwe dorpsplein in 2003
 • Plannen over de dijkverbreding/versmalling in Lent
 • Rijkswaterstaat informatie site overde Waal bijLent en andere waterwerken.
 • flessenhals oplossingen in de Waal rivier
 • Rivierenland Lent
 • Water BewustNijmegen North

  Search AllinOne
  MetaSearch!


  This page was accessed 581 times since it was last modified April 2008